Friday, November 4, 2011

Siapakah orang yang maju dalam hidupnya?
Orang yang maju dalam hidupnya adalah orang-orang yang senantiasa mempertingkat ilmu agamanya.
Allah Taala berfirman :
"Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu?."
(Az-Zumar : 9)


Siapakah orang-orang yang mundur hidupnya?
Orang yang mundur dalam hidupnya adalah orang yang tidak mempedulikan akan halal & haramnya akan sesuatu perkara itu.
Allah Taala berfirman :
"Wahai sekalian manusia! makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan; kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu."
(Al-Baqarah : 168)


Siapakah orang yang gila itu?
Orang yang gila itu adalah orang yang tidak sembahyang kerana hanya dua syarat saja yang memperbolehkan akan seorang itu meninggalkan sembahyang, pertama sekiranya ia haid & kedua ketika ia tidak siuman akalnya.
Allah Taala berfirman :
"Dan apabila dikatakan rukuk kepada mereka,
"Rukuklah," mereka tidak mahu rukuk.
(Al-Mursalat : 48)

0 comments: